Integritetspolicy

Vår integritetspolicy

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild levande person. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler och/eller andra personuppgifter än nödvändigt för ändamålet och vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är vidtagna och underhålls för att skydda personuppgifter.

Vilka personuppgifter som behandlas varierar beroende på om du är kandidat, kund eller samarbetspartner. För kandidat behandlar vi de personuppgifter som registreras vid en ansökan via vår hemsida såsom kontaktuppgifter (namn, e-post, adress och telefonnummer) samt CV. För kund och samarbetspartners behandlar vi endast kontaktuppgifter (namn, position, e-post och telefonnummer).

Hur behandlar vi kunder och samarbetspartners personuppgifter?

För hantering av personuppgifter för kontaktpersoner hos kunder och samarbetspartners använder vi ett CRM-system som uppfyller efterlevnaden av GDPR och hjälper oss att säkra GDPR-lagring enligt ISO 27001-standarder. Personuppgifterna registreras av ansvarig person hos Rekryteringsexperterna. Kunders och samarbetspartners personuppgifter behandlas enbart internt hos Rekryteringsexperterna för att fullfölja avtal och upprätthålla relationer med beaktande av intresseavvägning. De behandlingar som genomförs är kontakt genom mail, telefon och möten samt utskick av kundundersökningar och inbjudningar. Personuppgiftsbiträdesavtal har tecknats med de leverantörer som behandlar personuppgifter där Rekryteringsexperterna är personuppgiftsansvariga.

Rekryteringsexperterna behandlar personuppgifter på ett sätt som tillvaratar enskildas rättigheter. Kandidater och kontaktpersoner har rätt till tillgång, rättelse, begränsning och radering av sina personuppgifter.

Cookies

Om du väljer ”Tillåt” när det gäller Cookies samlar vi IP-adress och information från din webbläsare om vilken kanal du kommer via och vilka lediga jobb du tittar på. Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och för att kunna visa relevanta jobb för dig på sociala medier i framtiden. Vi delar i vissa fall med oss av personuppgifter till leverantörer (tredje part) enbart i syfte att leverera våra tjänster. Leverantörerna har inte rätt att dela med sig av eller själv nyttja denna data på annat sätt.

Hur behandlar vi kandidaters personuppgifter?

En kandidat registrerar själv sin ansökan via hemsidan och samtycker därmed enligt vår integritetspolicy till att finnas i vårt kandidatsystem. Kandidaters personuppgifter behandlas i de olika stegen i rekryteringsprocessen i form av ansökan, urval, matchning, intervju och presentation. De personuppgifter som behandlas kommer i första hand att vara tillgängliga för rekryteringskonsulter hos oss. Vår uppdragsgivare tar del av personuppgifter för de kandidater som är aktuella i en rekryteringsprocess och ansvarar i sin tur för behandlingen.

Rättigheter

Rekryteringsexperterna behandlar personuppgifter på ett sätt som tillvaratar enskildas rättigheter. Kandidater och kontaktpersoner har rätt till tillgång, rättelse, begränsning och radering av sina personuppgifter.

Frågor?

Vid frågor gällande behandling av personuppgifter, kontakta Åse Jerry Mainio  xxxxx xxxxx, så hjälper han dig på bästa sätt att hitta rätt svar.

“Vår utgångspunkt är att inte behandla fler och/eller andra personuppgifter än nödvändig”

Rekryteringsexperterna