Integritetspolicy

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild levande person. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler och/eller andra personuppgifter än nödvändigt för ändamålet och vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är vidtagna och underhålls för att skydda personuppgifter.

Hur behandlar vi kunder och samarbetspartners personuppgifter?

 Personuppgifterna registreras av ansvarig person hos oss. Kunders och samarbetspartners personuppgifter behandlas enbart internt hos oss för att fullfölja avtal och upprätthålla relationer med beaktande av intresseavvägning. De behandlingar som genomförs är kontakt genom mail, telefon och möten samt utskick av kundundersökningar och inbjudningar. 

Länkar till andra hemsidor

Säkerhet

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att Personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt vidtar vi de åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att Användares personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna Integritetspolicy och GDPR

Cookies

Om du väljer ”Tillåt” när det gäller Cookies samlar vi IP-adress och information från din webbläsare om vilken kanal du kommer via och vilka lediga jobb du tittar på. Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och för att kunna visa relevanta jobb för dig på sociala medier i framtiden. Vi delar i vissa fall med oss av personuppgifter till leverantörer (tredje part) enbart i syfte att leverera våra tjänster. Leverantörerna har inte rätt att dela med sig av eller själv nyttja denna data på annat sätt.

Överföring till andra länder

Vi överför inte personliga data till andra länder utanför EU/EEA.

Skicka förfrågan

Fyll i nedanstående med dina önskemål gällande föreläsning, så återkopplar jag till dig med ett kostnadsförslag och föreläsningsupplägg.