Rekryteringar inom

Övrigt

Därför ska du alltid

Välja vårt bolag

Ledord som vårt bolag tror på är kompetensbasering, kundlyhördhet och kostnadseffektiva priser. Kombinerar alla dessa ledord så tror vi att de absolute bästa rekryteringsresultaten är möjliga för ditt bolag. Vi nöjer oss först när du som kund är nöjd med resultaten.  Anlita dig också till våra nöjda kunders skara redan idag.

Låt oss hjälpa dig med

Övriga rekryteringar

Skräddarsydda rekryteringar

Letar du efter en vaktmästare? Eller kanske vill du rekrytera en lokalvårdare?  Vi på Jerrys rekrytering har mångårig erfarenhet med att rekrytera personen till alla typer av yrkeskategorier till såväl små som stora företag. Väljer du att anlita oss för du alltid en tids- och kostnadseffektiv rekryteringsprocess – just efter dina önskemål och behov. Vi hjälper dig med allt från kandidatframtagning, kompetenstester och framtagande av slutgiltig kandidat. Vi erbjuder rekryteringshjälp för såväl små som stora företag . För oss är inget uppdrag för stort eller litet.

Inget uppdrag är för litet för oss

För oss år inget rekryteringsuppdrag för stort eller litet. Tveka därför inte till att återkoppla till oss med din skräddarsydda rekryteringsefterfrågar. Vi har som sagt erfarenhet av att rekrytera personal till flertalet olika yrkeskategorier och kan med hjälp av denna erfarenhet hjälpa dig att hitta rätt person till rätt tjänst.  Varje rekrytering utförs alltid med stor kundcentrering och vi utför alltid varje uppdrags avtalsenligt. Transparens och kundnöjdhet är A och O för vårt bolag vid varje uppdrag som vi antar oss.  

“Transparens och kundnöjdhet är A och O för vårt bolag.”

Jerry Mainio, grundare till bolaget

Alltid smidiga lösningar

Från vårt bolag

Väljer du att anlita oss till din rekrytering kan vi garantera dig följande: varje uppdrag utförs alltid med stor kundlyhördhet, du får alltid kostnadseffektiva priser från oss och våra varje rekrytering genomförs av kompetensbaserade rekryteringsexperter. Du är med alltid i goda händer när du väljer att anlita oss till dina försäljningsrekrytering.  Vi är aldrig nöjda innan du som kund är nöjd med resultatet.

01

Kundlyhördhet

Kundlyhördhet och ett kundcentrerat bemötande är alltid A och O för oss vid varje rekryteringsprocess.

02

Kostnadseffektivt

Rekryteringar ska aldrig vara onödigt kostsamma enligt oss. Därför erbjuder vi alltid kostnadseffektiva priser.

03

Kompetensbaserat

Rekryteringarna utförs alltid av personer som själva varit verksamma inom administration.

Vill du rekrytera finsktalande personal?

Via oss kan du få hjälp med att rekrytera finsktalande personal till ditt bolag. Vi har språkkunskaper inhouse på bolaget, vilket medför till exakta, kompetensbaserade och tideffektiva rekryteringsprocesser.

Via oss får du alltid

Professionella och noggranna rekryteringar

Vi tror på noggrant utförda analyser redan från första steget i rekryteringsprocessen till dess att kandidaten blir anställd hos dig.  Noggrannhet är enligt oss A och O vid lyckade rekryteringsprocesser. 

Anlitar du oss kan vi garantera

Börja din rekryteringsresa

(518) 399-4188

available from 10:00 – 19:00

Address 3212 River Rd, Frankfort, MI, 49635

Email contact@company.com